ĐẠI HỘI CHI BỘ 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ IDICO NHIỆM KỲ 2017-2020Ngày 18/09/2017 Chi bộ 11 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp …

TRIỂN KHAI THI CÔNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KHU CÔNG NGHIỆPQuý IV/2017, HĐQT Công ty IDICO-QUEVO đã phê duyệt phương án đầu tư thực hiện hạng mục “Hệ thống điện chiếu sáng” theo tờ trình số: …/…./T-Tr …

LỄ KÝ HỢP ĐỒNG CHÍNH THỨC THUÊ LẠI ĐẤT GIỮA CÔNG TY IDICO-QUEVO VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT BNCNgày 21 tháng 9 năm 2017, tại văn phòng Khu Công Nghiệp Quế Võ 2 – Bắc Ninh đã diễn ra buổi lễ ký kết …